Middagmaal

Terug naar vorige pagina

Middagmaal op school of thuis

Bij het begin van het schooljaar kan je een keuze maken om het middagmaal op school of thuis te gebruiken. Die keuze is wel bindend voor het hele schooljaar. Als je op school eet, maar uitzonderlijk naar huis wil gaan eten, krijg je daarvoor de toelating mits voorleggen van een schriftelijke aanvraag door je ouders. Het middagmaal vrij in de stad gebruiken is niet toegelaten.

Betaling van de middagmalen

De middagmalen die je op school gebruikt, moeten vooraf worden betaald. Dit gebeurt via de leerlingenkaart die je bij het begin van het schooljaar krijgt. Die kaart is gekoppeld aan een speciale restaurantrekening waar je ouders geld op kunnen overschrijven. Dit is een flexibel systeem, waarbij men een bedrag naar keuze kan overschrijven. Het saldo moet wel altijd toereikend zijn om in het schoolrestaurant te kunnen eten.

Click4Food | Compass Group